Preturi de transfer: obligatie de raportare din 01.01.2016

Tempo di Lettura: 2 min

O data cu publicarea ordinului Ministrului de Finante 442 din 22 ianuarie 2016 au fost specificate termenele si conditiile referitoare la obligatia de raportare a preturilor de transfer intre entitatile afiliate.

Partile obligate: contribuabili mari

Ordinul in prima instant vizeaza contribuabilii mari, societati romanesti affiliate cu societati straine, care au obligatia de a prezenta organelor romanesti de control documentele care atesta preturile de transfer intra-grup.

Aceasta categorie include societatile care vor atinge unul din urmatorii parametrii (suma anuala totala si fara TVA), cu referire la relatiile intra-grup:

– 200.000 euro pentru interese financiare incasate /platit;

-250.000 euro pentru prestari de servicii oferite sau primate;

-350.000 euro pentru tranzactii de achizitie/vanzare de bunuri coporale si necorporale;

Pentru contribuabili identificati ca contribuabili mari ordinul prevede obligatia depunerii documentatiei necesare pana la data limita a depunerii declaratiei de impozit pe profit pentru fiecare an (25 martie).

In urma unei inspectii fiscale, societatea este obligata sa prezinte documentele pentru preturile de transfer raportate in termen de 10 zile de la solicitare.

Parti obligate: mici contribuabili

Pentru ceilalti contribuabili care au legaturi cu firme straine, ordinul prevede obligatia de pregatire a documentatiei pentu preturile de transfer mai usoara si numai in cazul in care atinge unul din urmatoarele praguri de valori(suma anuala si tara TVA), doar cu referire la raporturi intra-grup:

– 50.000 euro în cazul dobânzilor încasate/plătite pentru serviciile financiare;

-50.000 euro pentru prestari de servicii oferite sau primate;

-100.000 euro pentru tranzactii de achizitie/vanzare de bunuri coporale si necorporale;

Pentru societatile identificate ca mici contribuabili , ordinul prevede obligatia de a depunde documentele intre 30 si 60 de zile de la solicitare cu posibilitatea prelungirii o singura data cu inca 30 zile calendaristice.

Pregatirea documentatiei care atesta modul de stabilire a preturilor de transfer va fi o chestiune de discutie ulterioara.

Avand in vedere termenele foarte scurte de raportare a documentelor si deosebit de complexe, recomandam clientilor nostrii necesitatea de initiere din timp a pregatiii documentelor.

Ramanem disponibili pentru clarificari.

Picture of Cristian Meneghetti

Cristian Meneghetti

Commercialista italiano, opera in Romania, esperto in fiscalità internazionale, laureato in Economia e Commercio presso l’Università di Venezia.